Skip to content Skip to navigation

吻仔魚煎蛋

1.吻仔魚退冰後和蛋液均勻攪拌
2.取一平底鍋開中小火煎至熟起鍋

主要食材: 

推薦購買食材

更多料理食譜