Skip to content Skip to navigation

吻仔魚粥

 
 
 

1.將生米和高麗菜絲和吻仔魚加水約8分滿一起用電鍋熬煮,外鍋約2杯水的時間即可食用

日芳珍饌系列產品: