Skip to content Skip to navigation

鰻魚蓋飯

 
 
 

將鰻魚用烤箱烤熱或蒸熱,鋪在飯上面,淋上醬汁,美味的鰻魚蓋飯

 

主要食材: 
材料: 
白飯、蒲燒鰻
日芳珍饌系列產品: