Skip to content Skip to navigation

日式烤鯖魚

 
 
 

可以用家用烤箱,將鯖魚烤熟,大概8~15分鐘左右,在擠點檸檬汁,就非常好吃美味!

 
材料: 
挪威鯖魚
日芳珍饌系列產品: