Skip to content Skip to navigation

【動態食譜】龍蝦巧達濃湯

材料: 
海鮮巧達湯、龍蝦尾肉、馬鈴薯泥、橄欖油、胡椒

推薦購買食材

更多料理食譜