Skip to content Skip to navigation

醬烤白玉卷

 
 
 

將白玉卷塗上薄薄的和風醬,再用烤箱下去烤,大概烤2~3分鐘即可

 
材料: 
日芳玉晶卷
日芳珍饌系列產品: