Skip to content Skip to navigation

辣椒炒白玉卷

 
 
 

辣椒先爆香後,再將白玉卷丟下去炒,在倒入一點點米酒,烏醋,醬油調味,這樣就完成了!!

 
材料: 
日芳玉晶卷
日芳珍饌系列產品: