Skip to content Skip to navigation

虱目魚肚湯

 
 
 

準備滾水,再將虱目魚肚放進去煮,再放薑絲一點點米酒,最後再放點蔥跟鹽巴調味。

 
材料: 
老饕虱目魚肚
日芳珍饌系列產品: