Skip to content Skip to navigation

和風櫻花蝦芙蓉

 
 
 

用芝麻油快炒蘆筍,將食材擺在芙蓉豆腐上再淋上和風醬即可

主要食材: 
日芳珍饌系列產品: