Skip to content Skip to navigation

酥皮海鮮卷

1.將海鮮卷包入酥皮內
2.切成3等份
3.入烤箱烤約5-10分鐘即可

材料: 
花枝海鮮卷 或 鮮蝦海鮮卷

推薦購買食材

更多料理食譜