Skip to content Skip to navigation

泰式花枝天婦羅

 
 
 

1.將天婦羅炸熟,約5-8分鐘,浮起即可
2.擺在盤中,另放泰式醬料

材料: 
花枝天婦羅
日芳珍饌系列產品: