Skip to content Skip to navigation

松茸烏骨雞

 
 
 

料理時不需要將鋁袋剪開,直接跟鋁袋放置電鍋內鍋裡,外鍋放一碗水,等電鍋跳起來以後,再將鋁袋剪開,倒出裝湯容器即可享用。(鋁箔袋是屬於耐熱袋,經過安全檢驗合格)

 
材料: 
松茸烏骨雞
日芳珍饌系列產品: