Skip to content Skip to navigation

雪花魚子醬沙拉

 
 
 

1.可以將一些當季的水果切丁備用
2.和退冰的雪花魚子醬和水果拌勻,也可以加入美乃滋(台式美乃滋偏甜,日式美乃滋比較鹹)

日芳珍饌系列產品: