Skip to content Skip to navigation

豆腐蘭花蚌涼拌

 
 
 

1.備一豆腐放在盤上,蘭花蚌退冰備用
2.放上蘭花蚌,可淋上和風醬或日式醬油

主要食材: 
日芳珍饌系列產品: 
嚴選鮮食生食蘭花蚌

 

夏日輕食尚 特選虱目魚肚