Skip to content Skip to navigation

吻仔魚煎蛋

 
 
 

1.吻仔魚退冰後和蛋液均勻攪拌
2.取一平底鍋開中小火煎至熟起鍋

主要食材: 
日芳珍饌系列產品: 
嚴選鮮食魩仔魚

 

夏日輕食尚 特選虱目魚肚